Zabawki – dzięki nim czujemy się bezpieczniej, rozwijamy wyobraźnię i kreatywność. Odpowiadają za rozwój wrażliwości. Kolory, faktura, czy też dźwięki z nimi związane, także nie są obojętne dla rozwoju dziecka.Zabawki pojawiają się w życiu człowieka niemal w tym samym...